Pole tekstowe:

MIEJSCE /LOCATION / LAGE

 

Stadion Olimpijski / Olympic Stadion / Olympiastadion

51-612 Wroc³aw / Wroclaw / Wroclaw

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35  /

Ignacy Jan Paderewski  Str. 35 /

Ignacy Jan Paderewski-Straße 35

Polska / Poland / Polen

GPS  N 51.119485,     E 17.094058

        + 51o 7' 10.15", +17° 5' 38.61"


Show ATIBOX 2014 on big map

Olympic StadiOn

24-25.05.2014

WROCLAW

Zwi¹zek Kynologiczny

w Polsce

KLUB BOKSERA