Pole tekstowe:

Olympic StadiOn

24-25.05.2014

WROCLAW

Związek Kynologiczny

w Polsce

KLUB BOKSERA

ATIBOX 2010 Wroclaw Poland

ATIBOX 2014 — Wroclaw   Poland