Pole tekstowe: Prostokąt zaokrąglony:

KLASA UŻYTKOWA / WORKING CLASS / GEBRAUCHSHUNDKLASSE

          

           - REGULAMIN WYSTAW PSÓW RASOWYCH FCI

           5a. Klasa użytkowa

 

           Celem zgłoszenia psa do klasy użytkowej konieczne jest dołączenie do formularza

           zgłoszeniowego kopii wymaganego certyfikatu użytkowości FCI (WCC) zawierającego

           potwierdzenie odbytych właściwych prób i ich wynik, wystawione przez kraj członkowski, w

           którym wystawca i/lub właściciel psa zamieszkuje w sensie prawnym.

          

           - REGULATIONS FOR FCI DOG SHOWS

           5a. Working Class

 

           To enter a dog in working class, the entry form must be accompanied by a copy of the FCI            compulsory certificate, WCC (Working Class Certificate) (annexes 1a,1b), containing the            confirmation by the member country in which the holder and/or owner has his legal residence,            that the dog has passed an appropriate test as well as details about this test.

Klasy / classes / Klasse

 

Sobota / Saturday / Samstag

           MŁODSZYCH SZCZENIĄT/ MINOR PUPPY CLASS / Minor Jüngstenklasse -

                      prawidłowo zaszczepione szczenię do 6 m-cy / correctly inoculated puppies up to 6                           Months / genügend geimpfte Jüngsten bis 6 Monaten

           SZCZENIĄT / PUPPY CLASS / JÜNGSTENKLASSE  -  6 - 9 Miesięcy / Months / Monate

           MŁODZIEŻY / YOUTH CLASS / JUNGENDKLASSE  -  9 -12 Miesięcy / Months / Monate

           MŁODYCH PSÓW / YOUNG CLASS / JUNGHUNDKLASSE  - 12 - 18 Miesięcy / Months /                         Monate

 

Niedziela / Sunday / Sonntag

 

           POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS / ZWISCHENKLASSE  - 15-24 Miesięcy / Months /                       Monate

           OTWARTA / OPEN CLASS / OFFENE KLASSE  - od / from / ab 15 Miesięcy /

                      Months /  Monate

           UŻYTKOWA / WORKING CLASS / GEBRAUCHSHUNDKLASSE  - psy z certyfikatem                               użytkowości FCI / dogs with FCI official working certificate /  mit FCI

                      Bestätigung

           CHAMPIONÓW / CHAMPION CLASS /  CHAMPION-KLASSE - psy posiadające championat                       FCI / dogs in possession of FCI official championship / mit nat.- int. FCI Titel

           WETERANÓW  /  VETERAN CLASS /  VETERANENKLASSE -  od 8 roku  / from 8 years old /                       ab 8 Jahre

           HONOROWA (PARADA CHAMPIONÓW) / HONOUR CLASSE (CHAMPIONS PARADE) /

           EHRENKLASSE ( CHAMPION-PARADE)- psy posiadające championat FCI /  

           dogs in possession of FCI official championship / mit nat.- int. FCI Titel

 

Olympic StadiOn

24-25.05.2014

WROCLAW

Związek Kynologiczny

w Polsce

KLUB BOKSERA

Szczepienia przeciwko wściekliźnie / Vaccination against rabies

 

           Psy mają mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, zgodnie z przepisami kraju z którego pochodzą. Pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane w wieku 3 miesięcy nabywa ważności po upływie 21 dni.

 

Dogs have currently vaccinated against rabies in accordance with the laws of the country of origin. The first rabies vaccination done at the age of 3 months validity purchases after 21 days.

 

Hunde gegen Tollwut haben derzeit in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Herkunftslandes geimpft. Die erste Tollwutimpfung im Alter von 3 Monaten Gültigkeit Einkäufe nach 21 Tagen.

Przypomnienie:

Na Wystawie ATIBOX obowiązuje ZAKAZ WYSTAWIANIA PSÓW "CIĘTYCH ( uszy i ogony )" urodzonych po 1 stycznia 2013! Dodatkowo urodzonych w Polsce po 1 stycznia 2012!

Reminder:

At the dog show ATIBOX presentation of the dogs with cropped ears and docked tails born after January 1, 2013 is prohibited! Additionally, they cannot be born in Poland after 1st Jan, 2012!

Erinnerung:

Auf der Atibox Ausstellung ist nicht erlaubt Kopierte Hunde auszustellen ( Ohren und Rute) die nach dem 1 Januar 2013 geboren sind. In Polen nach dem 1 Januar 2012.