Pole tekstowe:

           PROGRAM

 

 

23.05.2014  Piątek / Friday / Freitag

 

 

           13.00             trening do Prób Obrony / Protection Test - training / Ausbildung

                                 Schutzdienst Probe - Pavel Markusek & Krzysztof Sokołowski -

                                 Stadion Olimpijski Wrocław ul. Paderewskiego 35 (boisko do bejsbola /

                                 baseball pitch / Baseball-Tonhöhe )

 

           16.00             Okrągły Stół Sędziów ATIBOX /  ATIBOX Judges Round Table

                                 / ATIBOX Richter Round Table - Hotel "HP Park Plaza", ul. Drobnera 11/13,

                                 50-257 Wrocław

                                 Prezenterzy / Presenters / Referenten : Dr Ricardo Ravaglia (Argentina) and

                                 Dr Cecilie Stromstad (Norway)

 

           18.00             Walne Zgromadzenie ATIBOX-u / ATIBOX General Assembly / ATIBOX

                                 Generalversammlung Hotel "HP Park Plaza", ul Drobnera 11/13,

                                 50-257 Wrocław

      

                         

24.05.2014  Sobota / Saturday / Samstag

 

           07.30 - 09.30  Przyjmowanie psów, wydawanie numerów / Entering of the dogs, handing out

                                 start numbers / Einlass der Hunde, Ausgebe Startnummern

 

           09.45            Otwarcie wystawy / Opening ceremony / Eröffnungsfeierlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           10.30            Rozpoczęcie sędziowania / Start of judging / Beginn des richtens

 

           11.00 -14.00  Próba obrony / Protection test / Schutzdienst Probe

                                 ( Próby obrony są dobrowolne. / Defense test is voluntary. /

                                 Defense-Test ist freiwillig.)

 

           15.00            Konkurencje finałowe / Final Competitions  / Finalkonkurrenz

 

           20.30            Uroczysta kolacja / Official Dinner / Festabend -

 

 

    

25.05.2014  Niedziela / Sunday / Sonntag 

 

           07.30 - 08.30  Przyjmowanie psów, wydawanie numerów / Entering of the dogs, handing out                                             start numbers / Einlass der Hunde, Ausgebe Startnummern

 

           09.00            Rozpoczęcie sędziowania / Start of judging / Beginn des richtens

 

           14.00              Rozpoczęcie konkurencje finałowych / Start of final competition  /                                        Starten der Endrunde

 

                                            > PARADA CHAMPIONÓW / CHAMPIONS PARADE /

                                            CHAMPION–  PARADE

                                           

                                            >  Konkurencje hodowlane / Breeding competition  /

                                            Zucht Konkurrenz

                                           

                                            >  Wybór lokat w poszczególnych klasach /  Judging places

                                            in each classes  /  Bewertung in einzelnen Klassen

                                                      

                                            > Wybór zwycięsców / Winners  selection / Gewinner Auswahl

 

                                            > Przekazanie sztandaru organizatorom ATIBOX 2015   /

                                            Ceremony of flag transfer to Organizers ATIBOX 2015 /

                                            Zeremonie der Flagge Transfer zum Veranstalter ATIBOX 2015

 

                                            > Zakończenie Wystawy / End Dog Show / End Dog Show                

 

          

 

Olympic StadiOn

24-25.05.2014

WROCLAW

Związek Kynologiczny

w Polsce

KLUB BOKSERA